HOE VER IS KAAPSTAD HIER VANDAAN ?

1988. Een speciaal coördinatieteam van de politie arresteert in Amsterdam acht mensen die verdacht worden van brandstichtingen bij Shell- en SHV-vestigingen. Zeven worden er bij gebrek aan bewijs vrijgelaten, één wordt bij gebrek aan bewijs 5 jaar opgesloten.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?
Vijftien uur vliegen en vijftig jaar terug:

1938. In een luxe hotel in Neurenberg betoogt Dr. Fentener van Vlissingen, direkteur van de SHV, voor een gezelschap van meer dan honderd Duitse hoogwaardigheidsbekleders dat "niets op den duur kan verhinderen dat Duitsland en Holland zullen samenwerken".

Op de bankjes in de parken van Neurenberg staat: NUR FÜR ARIER.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?
Vijftien uur vliegen en vijftig jaar terug:

1938. Henri Wilhelm Deterding, 35 jaar lang direkteur-generaal van de Koninklijke Shell, financiert het fascistische blad De Waag en schenkt 10 miljoen gulden aan de nationaal-socialistische Duitse Winterhilfe.

Vele tienduizenden gevangenen worden gedeporteerd naar de kampen Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Neugamme, Ravensbrück en Mauthausen.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?
Vijftien uur vliegen en vijftig jaar terug:

1938. Balthazar Johannes Vorster richt in Johannesburg de "Ossebrandwag" op, een organisatie die steun wil geven aan Nazi-Duitsland.

Van 1966 tot 1978 is Balthazar Johannes Vorster minister-president  van Zuid-Afrika.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?
Vijftien uur vliegen en vijftig jaar terug:

1938. Een groep radikale anti-fascisten bemoeilijkt de handel met Duitsland door in de havens van Oslo, Kopenhagen, Antwerpen en Rotterdam springladingen te plaatsen in Duitse transportschepen. Politiefunktionarissen uit Noorwegen, Denemarken, Nederland en Duitsland beleggen een conferentie om de bestrijding van deze 'terreur' te coördineren.

1988. Een speciaal coördinatieteam van de politie arresteert in Amsterdam 8 mensen die verdacht worden van brandstichtingen bij Shell- en SHV-vestigingen. Zeven worden er bij gebrek aan bewijs vrijgelaten, één wordt bij gebrek aan bewijs 5 jaar opgesloten.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?


Nico van Apeldoorn,   1988.   VOOR R.R.

 

Ik schrik wakker in het midden van de nacht.
Is dat een celdeur die ik dicht hoor slaan ?
Of zijn het schoten bij de dodenschacht ?
- Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?

Ik hoor de laarzen door de gangen gaan.
Wie wordt er dit keer weggebracht ?
Voor welke deur zouden ze blijven staan ?
De angst groeit aan terwijl ik wacht.

Het is een droom, ze komen niet voor mij.
Bezweet en bevend loop ik naar het raam.
In de haven vaart een Shell-tanker voorbij.

Hoe ver is Kaapstad hier vandaan ?
Mijn angst wil maar niet over gaan.
De Bijlmer-bajes is vlakbij.

 

Nico van Apeldoorn, 1988.NA HET PROCES


Hoor ze zwijgen
de schrijvers van hoofdartikelen en kommentaren
altijd met meningen paraat.
Hun pennen komen plotseling tot bedaren
Hun tongen zijn nu plotseling uitgepraat.

Hoor ze zwijgen
de strijders voor vrijheid en mensenrechten
altijd een gironummer bij de hand.
Maar nu er iemand echt wil vechten
staan zij plotseling aan de andere kant.

Hoor ze zwijgen
de gniffelaars die zo opgetogen waren
toen de Makro werd afgebrand.
Nu hebben ze last van 'morele bezwaren'.
Met andere woorden: nu zijn ze bang.

Hoor ze lachen
In de directiekamers van multinationale bedrijven.
Ze voelden zich heel eventjes bedreigd.
Nu kunnen ze opgelucht ademhalen
nu blijkt dat als zij maar blijven betalen
uiteindelijk bijna iedereen zwijgt.

Want de meesten kunnen ze kopen.
Maar sommigen zijn niet te koop
Die worden opgesloten
Die schoten ze net zo lief dood.

Nico van Apeldoorn,  1988