Gramschap 21 verscheen in juni 1981.

Het bevatte naast poëzie ook een realistische analyse van een tv-interview met politiecommissaris Valken die pleitte voor meer bevoegdheden van de politie en andere diensten om 'ordeverstoorders' preventief aan te houden. In de eerste tien jaar na 2000 zijn inmiddels al Valkens wensen vervuld. En heel wat meer ook.

Als bijlage had deze Gramschap een ingeniet boekje Oorlog aan de Oorlog, over dienstweigering en acties tegen militarisme en een A2-poster.Door op de tekstpagina's te klikken, kun je ze vergroten.

omslag

pag2

pag3

pag4

pag5

pag6

pag7

pag8

pag9

pag10

pag11

pag12Home