anarchie

ulrike

Gramschap

Pamflettenreeks

In Memoriam Jan Bruens

death valley


Op 19 november 2020 is Jan Bruens onverwachts overleden.
Jan Bruens stond aan de wieg van Gramschap en was een bevlogen activist, anti-fascist en anarchist en een bijzonder kunstenaar die altijd zijn eigen gang ging.
Hij maakte zowel precieze pentekeningen als onthulllende collages en overweldigende spuitwerken.
Hij was ook een uitstekend schrijver. Zijn verslagen over Ierland, over Marokko en over zijn drugservaringen behoorden tot het beste dat Gramschap publiceerde.
Het was Jan Bruens die de term realistische analyse muntte, later een verzamelnaam geworden voor het werk van de kunstenaars die aan Gramschap meewerkten.
Hij heeft er nooit veel voor gevoeld om zich in artistieke kringen te begeven en zichzelf te promoten bij galeriehouders en verzamelaars.
Hij besteedde liever tijd aan het voorbereiden en uitvoeren van acties en aan zijn anarchistische bibliotheek.
Zijn huis in Aardenburg stond van boven tot onder vol met boeken, voor een flink deel zeldzame (linkse) publicaties uit alle tijden en hij leende die werken graag uit.
Hij stimuleerde en inspireerde ook veel andere kunstenaars, met name in Zeeuws Vlaanderen waar hij sinds eind jaren '60 woonde.

Zonder Jan zou Gramschap nooit mogelijk zijn geweest.

We zullen hem heel erg missen.

 

Pagina boekje Bruens


Gramschap

Website