anarchie

ulrike

Gramschap hoes

Pamflettenreeks

 


In 1986 verscheen Gramschap nr. 50, het laatste nummer van de Gramschap Pamflettenreeks.

Het verspreiden van tekst, tekeningen, foto's en grammofoonplaten via abonnementen, boekhandels en andere verkooppunten werd een te ingewikkelde en vervelende taak.

Gramschap was ooit begonnen als een uitwisseling van hun producten tussen een aantal bevriende kunstenaars. Het groeide uit tot een medium voor het verspreiden van allerlei onconventionele en controversiële uitingen, zaken die elders niet konden of mochten.

Hoewel de oplaag klein bleef (op een enkel nummer na, waarvan er duizenden verkocht werden) was de invloed behoorlijk groot. Veel meer mensen dan wij als makers dachten bleken later Gramschap gretig gelezen te hebben.

Nog steeds krijgen we regelmatig verzoeken voor oude exemplaren, of voor specifieke artikelen of afbeeldingen of muziek uit een van de 50 nummers.

Wat de muziek betreft is daar aan tegemoet gekomen doordat er in 1999 een dubbel CD is verschenen met een keuze uit de als Gramschap-bijlage verspreide platen.

Op deze website willen we tegemoet komen aan de andere verzoeken door de inhoud van de 50 Gramschapnummers te digitaliseren en zo voor iedereen toegankelijk te maken. Dat is een flink karwei en het zal wel even duren voor alles erop staat.

Daarnaast willen we kijken of we Gramschap weer voort kunnen zetten: in digitale vorm, dus door artikelen, gedichten, afbeeldingen en wie weet muziek via deze website te verspreiden. Gezien het politieke en maatschappelijke klimaat lijkt het ons dat een opstandige anarchistische serie realistische analyses broodnodig is.

Ideeën en reacties kunnen worden gericht aan:

gvd@gramschap.nl

Jullie horen nog van ons.

Gramschap

Pamflettenreeks