anarchie

ulrike

De dictatuur van een Justitiestaat


Verleden week is Joke Kaviaar op nieuw gearresteerd door justitie, dit maal wegens opruiing. Joke is een activiste die zich al jaren fel inzet tegen het vreemdelingenbeleid en de wijze waarop vluchtelingen worden behandeld in Nederland, met name de vreselijke gevolgen die de barbaarse wijze waarop ze worden opgesloten regelmatig met zich meebrengt.
Elders op onze site staan  haar eerdere verslagen vanuit de gevangenis.
De manier waarop justitie probeert om ieder radicaal verzet tegen schandalige regeringspraktijken de kop in te drukken wordt steeds heviger.
Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor Wilders (wiens mening immers niet essentieel verschilt van de meningen van de heersende coalitie) en niet voor dichters, muzikanten en tekenaars die zich met behulp van klassieke stijlmiddelen radicaal uitdrukken over standpunten die de machthebbers onwelgevallig zijn.
Voor je het weet ben je als politiek en maatschappelijk actieve dichter of andere kunstenaar een ‘terrorist’ en kun je voor jaren in de cel verdwijnen.
Dat intimideert.

Joke wordt vervolgd voor de inhoud van haar website  http://jokekaviaar.nl/ Daarbij blijft het overigens onduidelijk waarover het precies gaat. Mag je terugkijkend op RaRa niet meer beweren dat het tijd wordt dat er nieuwe activisten opstaan? Mag je een minister die verantwoordelijk is voor de dood van vluchtelingen niet hetzelfde lot wensen? Mag je niet bepleiten dat we de stekker er uit trekken (pas dus maar op Jolande Sap!) en deze hele rechtse regering onschadelijk maken?
Nee, dat mag niet meer: dan wordt je gearresteerd en wordt je huis een halve dag lang overhoop gehaald en hangt je een langdurige gevangenisstraf boven het hoofd wegens opruiing met terroristisch oogmerk (of zoiets).
Maar het gaat nog een stap verder: Als Joke haar gramschappelijke artikelen en gedichten niet van haar website haalt dan dreigt justitie haar opnieuw te vervolgen wegens het herhalen van haar misdrijf!
Dat betekent dan dat ze dan een recidivist is en ze nog zwaarder gestraft kan worden.
Terwijl er dus nog niet eens door een rechter is uitgemaakt of haar teksten wel opruiend zijn, gebruikt justitie de dreiging van nog zwaardere straf om haar te dwingen haar teksten in te trekken.
In Iran, China en nog zo wat van die landen heet dat: censuur en schending van mensenrechten. Hier heet het: terrorismebestrijding.

Het doet er niet toe wat je vindt van haar teksten, het doet er niet toe of ze opruiend zijn of niet (dat moet nog swieso nog uitgemaakt worden door de rechter), het doet er niet toe of een kunstenaar meer of minder mag zeggen dan een politicus, of een politicus meer of minder mag zeggen dan een bouwvakker.

Het gaat erom dat machtsmiddelen van de overheid gebruikt worden om dissidenten monddood te maken en op te sluiten.
En dat gebeurt steeds vaker.
Het wordt tijd dat iedereen daar tegen protesteert. Verspreid de teksten van Joke zoveel mogelijk, verwijs overal naar haar website, en download haar webpagina’s om ze te verspreiden als haar website uit de lucht gehaald wordt.

Op andere Gramschappagina’s zijn een aantal in het verleden gepubliceerde gedichten posters en teksten  te vinden over ministers, over RaRA en over de behandeling van vluchtelingen. Het kwam toen niet bij justitie op kunstenaars of activisten daarvoor te vervolgen.
Maar nu blijkt iedere vorm van kritiek op de heersende macht, iedere opvatting die echt afwijkt van de gelijkgeschakelde en door de overheid gestuurde meningmachine een misdrijf te zijn geworden. Nu is opsluiting en monddood maken de dagelijkse praktijk.
Nederland begint een gelijkgeschakelde dictatuur te worden.

In de afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe onze heersers het met geweld verdrijven van dictaturen in de Arabische wereld toejuichten  en zelfs steunden met zware militaire middelen. Daarmee maken ze ons onbedoeld iets duidelijk. Tegen dictaturen helpt maar één ding:  opstand, en dan opstand met alle middelen die nodig zijn.
Laten we hopen dat steeds meer mensen dat inzien. Wie weet komt er dan hier ook nog een ‘lente’ waarbij iedereen weer vrij kan zeggen wat hij vindt.

leers uitzetter

leers vuur dood

Afbeeldingen uit de site van Joke Kaviaar
Stukken van Joke die waarschijnlijk aanleiding zijn voor de vervolging:

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur
http://www.jokekaviaar.nl/RARA.html
http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html

Commentaar van Joke:
http://www.indymedia.nl/nl/2011/09/78534.shtmlGramschap:

RaRa
Zie Ze Staan
Aan de ministers