anarchie

ulrike

PARTIJ VAN DE ARBEID:
VAN SOCIAAL DEMOCRATEN TOT SOCIAAL FASCISTEN


De Sociaal Democratie glijdt steeds verder af naar het sociaal-fascisme waar ze in de eerste helft van de vorige eeuw door de linkse partijen altijd al van beschuldigd werd.
Na het afschudden van de ideologische veren wordt de echte aard van het beestje zichtbaar: mensen die de machthebbers hinderen bij het doorvoeren van hun plannen moeten uitgeschakeld worden.
Dus gaan we zwarte lijsten maken van lastige burgers. Wie op zo'n zwarte lijst staat mag dan geen bezwaar meer maken tegen bouwplannen of andere plannen van de overheid
.
Zo begint het. Straks, als Balkenende 9 regeert met PVV en Rita Verdonk, dan komen die lijsten mooi van pas: kunnen ze al die mensen makkelijk oppakken en afvoeren. Daar kunnen  die burgers dan in ieder geval geen bezwaar meer tegen maken. En wie het voor hen opneemt en bezwaar maakt tegen die deportaties, komt automatisch ook op een zwarte lijst en kan dan dus ook afgevoerd worden.
De simpelste oplossing voor lastige burgers: vlak ze uit ("ausradieren"), zorg dat ze uit het gezicht verdwijnen. Eerst uit de papieren stukken, dan uit de echte huizen en tenslotte -want zo gaat dat-  uit de wereld.

Als je echt vindt dat er vaak ten onrechte bezwaar gemaakt wordt kan je desnoods de procedures veranderen, dat is de legale, democratische weg. Maar die weg hebben de Sociaal Democraten, in navolging van rechts en ChristenDemocratie, al lang achter zich gelaten. Alle middelen zijn geoorloofd om te macht veilig te stellen en lastige burgers kwijt te raken. Ze zien door (het) Bos de bomen niet meer.


knipsel
Meer over fascisme, opkomst en achtergronden: Destroy Fascisme