anarchie

ulrike

Aanslag op de democratie

7 juli 2005

Onmiddellijk na de aanslagen in Londen verschenen ze op de TV: de politici en deskundigen (let op: dat zijn twee verschillende categorieën!) die betoogden dat het nu echt tijd werd onze 'naïviteit' te laten varen, om passende maatregelen te nemen. Zoals de roomse gluiperd Verhagen zei: "We praten al lang over privacy. Maar de veiligheid van de samenleving gaat boven alles". Boven alles. Boven alle waarden van vrijheid  en democratie bijvoorbeeld.
De echte aanslag op de waarden van de verlichting en de franse revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) komt niet van een handjevol door stinkend rijke sjeiks gefinancierde godsdienstwaanzinnigen die verdwaald zijn in de westerse getto's. Hij komt van de politici  die bezig zijn alle vrijheden in te dammen.
En dat doen ze niet vanwege die paar aanslagen en die paar honderd doden in kantoortorens en forensentreinen. Die interesseren hen niet. Zij zitten immers zelf nooit in de trein. En hun kantoren zijn behoorlijk beveiligd. Nee, waar het ze om gaat is de toekomst.
Ze weten heel goed dat hun politiek - die de rijken rijker maakt en de hele rest (middengroepen op armoelijders) in de stront laat zakken-  dat die politiek op een gegeven moment tot verzet zal leiden. Tot opstand misschien. En daarop bereiden zij zich voor.
Om dat verzet de kop in te drukken hebben ze een oppermachtig staatsapparaat nodig. Daarom worden juridische regels, die in de loop van honderden jaren tot stand gekomen zijn om de burger te beschermen tegen zijn heersers, de een na de ander afgedankt. Daarom moeten mensen kunnen  worden opgesloten zonder bewijs. Daarom moet er op iedere hoek een camera komen. Daarom moeten telefoons en e-mails  massaal onderschept en afgeluisterd worden. Daarom moet de TV monddood gemaakt worden.
Latere historici (als die dan nog bestaan) zullen zich er over verbazen hoe het mogelijk was dat in de eerste 10 jaar van de 21e eeuw de moeizaam opgebouwde westerse democratie in een vloek en een zucht werd afgeschaft en dat er nauwelijks protest klonk. Hoe het mogelijk was dat een regering die nog niet eens een kwart van de burgers vertegenwoordigt besluit om alle kritische TV-programma's in één pennenstreek uit te bannen, zonder dat er in uiteindelijk een hond naar kraaide. Hoe achterlijk christendom zich weer een plaats kon veroveren in het centrum van de macht, nota bene met behulp van liberalen. En hoe het te verklaren is dat in Europa dit proces werd voorgegaan door Nederland, het kleine land met de grote traditie van vrijheid van drukpers, van vluchthaven voor vervolgden, van progressief moreel denken.
Misschien zouden onze moslimvrienden daar eens over na moeten denken. Misschien zouden ze in plaats van zielige burgers op weg naar hun werk, misdadige politici op moeten blazen.Te moeilijk? Ach kom nou! Met een beetje voorbereiding en met de ware door Allah ingegeven doodsverachting kan het iedereen lukken om een bom tot ontploffing te brengen waarbij machthebbers omkomen. Machthebbers! Geen clowns als Wilders, of frustratiekutten als Hirsi Ali ! (Om nog maar te zwijgen van hofnarren als van Gogh, die overigens niet voor niets uit een gezin van AIVD-ers kwam, nauw bevriend met Verdonk die uit net zo'n verrot nest van half fascistisch gekonkel komt).
Hee jongens, zolang jullie je aanvallen richten op onbelangrijke mensen zijn jullie ook onbelangrijk. En lijkt het er wel erg op dat jullie slechts pionnen zijn. Domme leeghoofden, gestuurd en bestuurd door de verenigde geheime diensten van rijke machthebbers  in het westen en het oosten. Oliesjeiks als de familie Bin Laden en oliebaronnen als de familie Bush. Denk er eens over. Weten jullie wel zeker dat het Allah is die jullie inspireert en aanstuurt? En niet de macht van de dollars waar je zo'n hekel aan hebt?

In Gramschap 34 was al eerder te lezen over het vergroten van de staatsmacht en andere fascistische methodes om de bevolking onder de duim te houden Ouwe koek. Maar helaas nog steeds actueel.