PAMFLET BIJ IERSE MIST

In februari 1982 verscheen bij Gramschap 28 de bijlage Ierse Mist.

Gramschap medewerker Jan Bruens had een reis naar Noord-Ierland gemaakt, waar op dat moment de strijd tussen de arme katholieke bevolking en de onderdrukkende Engelse legereenheden in volle hevigheid woedde.
Zijn onthutsende verslag  over de Ierse ellende vormde een hoognodig tegenwicht voor de 'gewone' berichtgeving over 'IRA-terroristen' . Naast het boekje met zijn verslag bevatte deze Gramschap ook een pamflet tegen het gebruik van plastic kogels door de Britse troepen in Noord-Ierland.

Terwille van de leesbaarheid is de bijlage niet als scan, maar als tekst op deze pagina te vinden. De oorspronkelijke lay-out is zo goed mogelijk gehandhaafd.





N00RD-IERLAND    plastic-kogel: moord & terreurwapen


De plastickogels,gebruikt door het Britse leger & de Noordierse politie in de 6 graafschappen van Noord-Ierland,zijn sterke PVC(polyvinylchloride) cylinders die 107 gram wegen en een lengte hebben van 99 mm.
De plastickogel verving de rubberkogel als voornaamste anti-relwapen.Het gebruik van de rubberkogel resulteerde in doden en zwaargewonden,wat veel protesten tot gevolg had.In 1975 ging men over tot het gebruik van plastickogels. De rubber— & plastickogels zijn terreurwapens bij uitstek en hun gebruik tegen de katholieken leidde tot nog meer rellen (rubberkogels: gramschap 9)


Tot maart 1981 werden 13.000 plastickogels afgeschoten met als gevolg 3 doden. Het eerste slachtoffer was de 10 jarige STEPHAN GHEDDIS, neergeschoten in augustus 1975.
De volgende was de 13 jarige Brian Stewart uit Turf Lodge,Belfast.Brian werd neergeschoten in de buurt van zijn huis.In augustus 1980 werd Michael Donnelly, een 21 jarige sociaal~werker uit Belfast doodgeschoten toen hij een Britse patrouille passeerde in Leesonstreet.Politiechef Jack Hermon,een fel voorstander van dit wapen, vergeleek de kracht ervan met “een flinke vuistslag”.Na de zomerrellen in Engeland verwierp William Whitelaw,Engels staatssecretaris voor binnenlandse zaken het gebruik van plastickogels in Engeland “omdat er doden zouden kunnen vallen” De nieuwsmedia verweten Whitelaw dubbelzinnigheid.


John.Alderson,politiechef voor Devon & Cornwall getuigde voor het recente “Scarman Tribunal” over de Britse rellen dat hij mijn manschappen niet zou trainen in het gebruik van zulke ”dodelijke instrumenten” .Wat ook de tegenstrijdigheden zijn bij de Britse veiligheidsdiensten,de Ieren hebben niet zoveel problemen om het wapen in te schatten.In een recent interview zegt een bewoner van Belfast’s Divis Flats: De straf voor het deelnemen aan rellen is ten hoogste 6 maanden,niet de doodstraf. De straf voor 10-jarigen die stenen gooien naar zwaar bepantserde voertuigen zou een draai om de oren moeten mijn en niet de doodstraf.Maar we leven in een situatie dat de straf om katholiek te zijn (nooit mijn er plastickogels gebruikt in loyalistische gebieden)en te lopen in onze eigen straten of zelfs voor je eigen raam te staan,de doodstraf is.


De meeste mensen in de nationalistische gebieden bukken zich instinctief als ze zien dat de schietgaten van passerende bepantserde voertuigen open staan,of als een soldaat of politieman zijn geweer op heup—of schouderhoogte heeft. De plastickogel is een moord— en terreurwapen dat systematisch gebruikt wordt tegen het nationalistische volk.Het wapen wordt op een nonchalante manier gebruikt,wat men met de conventionele kogels uit oogpunt van propaganda nooit zou kunnen doen.
Veel slecht geïnformeerde mensen geloven dat de plastickogel gewoon is wat zijn naam inhoudt,n.l.iets dat gelijkt op een namaakkogel voor een speelgoedgeweer, en niet het moordwapen dat het in werkelijkheid is.


loyalisten: rechtse protestanten die zich als getrouwe onderdanen beschouwen van de Britse kroon.
nationalisten: in Noord-Ierland valt dit begrip praktisch samen met het begrip katholiek”,strijden voor onafhankelijkheid van Britse machtspolitiek.


Bijzonderheden
Sinds half april 1981 is de plastickogel gebruikt als een poging van de Britten om het volk van de straten te verdrijven. De massale opkomst bij de begrafenis van BOBBY BANDS betekende een koers van massaal passief protest,welke zelfs de opkomst bij de begrafenis van de slachtoffers van Bloody Sunday(14 doden)overtrof






De Britse autoriteiten hebben onmiddellijk na BOBBY SANDS dood een aanval ontketend op vredige nachtwakes,gebeds- en straatbijeenkomsten. Hierin speelde de plastickogel een centrale rol. Dit scenario werd herhaald bij elke dood van een hongerstaker uit de H-Blokken van Long Kesh.
In april j.l.werden 1955 plastickogels afgeschoten. Dat betekent dat die maand iedere 20 minuten een kogel werd afgevuurd. Dat was meer dan het totaal gedurende 1980. Plastickogels wekken niet dezelfde verontwaardiging op als gewone kogels. Sedert de dood van BOBBY SANDS mijn meer dan 7000 plastickogels afgeschoten. Het is de bedoeling van de Britten dat het massaal protest van de straten wordt geschoten,zonder dat de internationale publieke opinie hierop reageert. Zoals de publieke opinie wel reageert wanneer een groot aantal burgers in Zuid-Afrika wordt neergeschoten met scherpe patronen.


En nu de feiten: april 1981 - augustus 1981

=gedood door plastickogel

OPDAT HET NIET VERGETEN WORDE!

22 april:
Paul Whithers 15j. bij een kleine rel neergeschoten door een Britse soldaat op 3 meter afstand.
23 april: Brendan Kelly,21 j.van dichtbij geraakt door RUC,verlies van tanden en rechteroog,17 hechtingen aan het hoofd,geen rel.
5 mei:    Martin Hamill,15 j. geen rellen,wandelde naar huis,zwaar gewond in het gezicht.
6 mei:    Bridget Maguire,moeder van 6 kinderen,gebedsdienst buiten,RUC schot,26 hechtingen in het gezicht.
7 mei:    Paul Logue 16 j.6 hechtingen in het hoofd.
8 mei:    Patrick Doherty,68 j.Brits schot,geen rellen,schedelbreuk.
Man uit Derry,21 J.RUC schot,geen rellen,verlies van oog.
John Wassen 22 J.RUC schot,2 kogels tegen hoofd en rug,aan 1 kant verlamd.
Alfred Parker, 36 j.16 hechtingen aan het hoofd.
9 mei:    Dominic Marron 15 j.RUC schot,hersenletsel. 11mei:  
Julie Livingstone 14 j.geen rellen,wandelde met fles melk naar huis.
12 mei:   Pauline Donnelly 21 j.RUC schot,geraakt achter linkeroor.
Frankie Short & Viktor Angels die haar kwamen helpen werden ook geraakt.
13 mei:   David Madden,4,5 j.(vier en een half),6 hechtingen in het hoofd.
Neil Lynash,5 j.RUC schot.huidtransplantatie over brandwonden afgerukt,geen rellen,zat voor winkel.
15 mei:   Paul Lavelle 15 j.Brits schot,ernstige hoofdwonden.
Joseph Mullan,ll j.Brits schot.van achteren neergeschoten.
Daniel McKenna,19 j.Brits schot.l0 hechtingen in rechteroor,geen rellen.
17 mei:   Sarah Wildy.grootmoeder,verwondingen aan buik door Brits schot.
19 mei:   Kevin Mc.Loughlin,13 j. Brits schot,zat op omheining bij mijn huis ernstige hoofdwonden. 19mei: 
Carol-Ann Kelly,12 j.Brits schot in de rug,soldaten hielden ambulance 15 minuten tegen.geen rellen,droeg boodschappen naar huis
21 mei:   Margareth McElorum 25 j.Brits schot.geraakt in de rug.
Marie McKernan 15 j.Brits schot.borstkneuzingen. Kathleen Hanna 24 j. Brits schot,12 hechtingen in het hoofd.  
Harry Dufty, 45 j.2x geraakt door Britten.Verliet bar.
22 mei:   Tommy Cupples, 32 j.3 RUC kogels,gewond aan oren.ogen,armen,dijen billen,30 hechtingen in het hoofd,vallende ziekte.
Rosaleen McGee,moeder van 3 kinderen,RUC schot.verbrijzelde rechterarm,vredige demonstratie. Margaretk McDonald, RUC schot van 2 meter.buikvonden. Brendan MoNally,Eerst door de deur van mijn huis geschoten,daarna gearresteerd.De volgende dag werden zijn vrouw en kinderen bedreigd door gewapend¥ britse soldaten.



23 mei:    Paul Fitzsimons 15 j.RUC schot.gebroken linkerarm,geraakt aan oog, huidtransplantatie.
24 mei:    Thomas Thorney, 17 j.Brits schot,gebroken linkerarm,kneuzingen en gescheurde lies.
30 mei:    Soan Tumelty,26 j.Brits schot,eerst geraakt in de buik,daarna een steeg in gedragen en in het hoofd geschoten. Verlamd aan rechterzijde.
14 juni:    Desmond Linden, 50 j.Brits schot,stond voor zijn flat.werd geslagentoen hij,geraakt,op de grond lag.Ambulance door Britten tegengehouden.
12 juni:    Sarah Begley, 43 j.RUC schot, ging haar flat binnen, gebroken kaakbeen,60 hechtingen in het gezicht.
17 juni:    Michael McAlorum, 10 j.Brits schot,was aan het spelen,schedelbreuk.
25 juni:    Bij de familie Mc Kevin werden plastickogels naar binnen geschoten terwijl iedereen lag te slapen.
8 juli:    Nora McGabe,29 j.RUC schot,geen rellen, wandelde in Belfast in de buurt van het kantoor van het Anti—H—Block komitee.
9 juli:    Martin Tumelty,RUC schot,kneuzingen in het gezicht.
22 juli:    Brian McDonnell, 26 j.Brits schot van dichtbij.Stond bij de deur van zijn taxi,ernstige kneuzingen aan de rug.
24 juli:  
Peter Doherty,40 j.stierf door een schot van de Royal Marine Commandos.
27 juli:    Martin Rooney, 13 j.Was melkboer aan het helpen.Schedelbreuk.Ambulance werd door Britten lang tegengehouden.
1 augustus: Pauline .Quigley 16 j.Brits schot in het hoofd van zeer dichtbij.
Vincent McGee, 34 j.Brits schot van zeer dichtbij, blijvend nierletsel.
2 augustus: Patricia McGivern,33 j.moeder van 3 kinderen,Brits schot van 60cm afstand,gescheurde pezen van rechterhand,losgescheurd vlees
James Kavanagh 69 j.Brits schot.linker onderbeen zwaar gekneusd.
9 augustus:
Peter Magennis 40 j.vader van 5 kinderen,vanuit een passerende RUC—landrover werd er door zijn raam geschoten.Dodelijk getroffen.
21 augustus: Martin ’Neil1,9 j.RUC schot van 25 meter, schampschot in het gezicht,acute shock,grote schaafwonden.
Dermot Gallagher,ll j.Brits schot,schedelbreuk,geen rellen.
Moya Quinn, 15 j.RUC schot,ernstige kneuzingen in de nek.
28 augustus: Paul Corr,12 j.Brits schot door Royal Marine Commandos vanuit Landrover,geen rellen,kwam uit snoepwinkel,geraakt aan neus en verhemelte van de mond.


kogel2

Al deze feiten zijn gepleegd door Britse soldaten en de Noord—Ierse politie in Belfast en Derry.
De meeste van de gewonden of doden,jong & oud, werden geraakt door PLASTIC KOGELS (een harde vuistslag!) in situaties waarin geen sprake was van rellen.
Duizenden overleven met minder erge maar toch pijnlijke kwetsuren. Nog eens duizenden hadden het geluk niet geraakt te worden na een beschieting.


Veel soldaten en RUC—mannen dokteren aan hun plastickogels door het inzetten van scheermesjes, scherpe flesdoppen en glassplinters. Soms worden ook plastickogels doorgezaagd en wordt een deel vervangen door een batterij.
Geen enkele soldaat of politieman is ooit vervolgd voor het misbruik van deze wapens.Bezorgd over een rapport over doden en gevonden na het gebruik van deze verschrikkelijke wapens kwam onlangs in Belfast een onafhankelijk internationaal tribunaal samen om het gebruik van deze wapens te onderzoeken. Ze vonden dat het gebruik van de plastik kogel onmiddellijk moest worden beëindigd.
Zoals veel andere mensen vond het tribunaal dat het wapen werd gebruikt niet om rellen te bestrijden, maar als middel om de gehele katholieke bevolking te intimideren en te onderdrukken. De mensen in Noord—Ierland gaan met angst door hun straten. Alleen internationale protesten en tussenkomst kunnen het misbruik(het officieel toegestane misbruik!)van dit wapen beëindigen.




PROTESTEER TEGEN HET GEBRUIK VAN DEZE MOORDWAPENS IN NOORD-IERLAND. Schrijf een brief aan de Britse ambassadeur te Den Haag
Ook de Nederlandse politie praat regelmatig over de invoering van de plastickogel. Protesteer waar mogelijk. En onthoud: Als er op ons geschoten wordt, schieten wij terug

 
  kogel

Home