anarchie

ulrike
mm1

Volkert van der G.

Op 1 april besloot de Officier van justitie in het proces tegen Volkert van der G. om de aanstaande oprichting van de Gramschap-website een steuntje in de rug te geven door Gramschap weer eens onder de aandacht te brengen. In zijn requisitoir meldt hij dat in een koffer op de zolder van van der G. een aantal geschriften waren gevonden. Hij somt er dan een achttal op, waaronder "Gramschap - vuur & vlammen". Hij noemt het opmerkelijk dat van der G. zijn vuurwapen bewaarde op de plaats waar hij ook zijn "anarchistische lectuur" had liggen (namelijk op zijn zolder).
En concludeert tenslotte: "Voor het Openbaar Ministerie staat wel vast dat 'geweld' in het leven van deze verdachte al lange tijd een ruimere plaats heeft, dan alleen in zijn belangstelling om erover te lezen."
Vuur & Vlammen (voor de Staat) was een ingeniette bijlage van Gramschap 48/49, uitgekomen in april 1986, zeventien jaar voor het proces tegen van der G. De bijlage bestond uit een groot aantal pamfletten, foto's en collages, gemaakt door verschillende kunstenaars. Daarnaast werd in dit Gramschapnummer een diversiteit aan pamfletten van allerlei groeperingen gebundeld.
Het was kort na de Amerikaanse bombardementen op Tripoli, na de Franse bomaanslag op een Greenpeaceschip en na het verhinderen door antifascistische actievoerders van een bijeenkomst van de Centrumpartij in Kedichem, waarbij de vriendin van Janmaat gewond raakte. Het was een periode waarin te pas en -meestal- te onpas het woord terrorisme kwistig rondgestrooid werd en waarin zowel binnen de linkse beweging als op andere plaatsen hevig werd gediscussieerd over de rechtmatigheid van geweld, over toelaatbare en ontoelaatbare actievormen en over verraad en solidariteit. De bundeling van pamfletten in dat nummer van Gramschap gaf een beeld van die discussie. Het geheel werd ingeleid door een lange beschouwing over individuele actie en verantwoordelijkheid onder de titel Terrorisme.
Een beschouwing die Volkert van der G. misschien beter had moeten lezen.
Voor alle andere activisten die wel veel inzicht hebben in de ziel van dieren maar weinig inzicht in de geest van mensen en in politieke realiteiten, en voor de officieren van justitie die belangstelling voor anarchistische lectuur gelijk stellen aan fascinatie met geweld, leek het ons goed die beschouwing nu meteen nog maar 's toegankelijk te maken door hem op deze site te plaatsen. De rest van nummer 48/49 volgt ongetwijfeld later nog wel 's een keer. Omdat het er mooi bij aansluit herplaatsen we dan ook nu maar een stuk uit de bijlage van Gramschap 40 over een ander voorbeeld van een individuele actie met gevolgen die de (mogelijke) dader in het geheel niet voorzien had: de Rijksdagbrand uit 1933. Ook hierbij geldt dat de rest van nummer 40 later vast nog wel op de site zal worden gezet.

Klik hier voor deze publicaties